top of page

FREDERICK WIBE

Läkare (lekare)-producent-creatör

Frederick gör sin ST i psykiatri och hjälper oss att analysera och forska runt mötet mellan dockor och barn. Han hjälper också som producent och problem lösare.

bottom of page